Veiligheid staat hoog in de vaandel en daarom zijn er richtlijnen voor elektrische installaties, laat uw installatie controleren door de deskundige en scios gediplomeerde inspecteurs van Econ Elektrotechniek volgens de NEN3140 en NEN1010  

 

NEN 3140 / NEN 1010 inspecties en keuringen laagspanningsinstallaties volgens Scios scope 8 methode

Een NEN 3140 inspectie worden toegepast bij bestaande installaties en een NEN1010 bij een nieuwe installaties. Econ Elektrotechniek werkt met de Scios scope 8 richtlijnen tijdens deze inspecties

Wat u vooraf moet weten:  

In de ARBO wet is vastgelegd dat uw organisatie aan wettelijke eisen moet voldoen, zoals de NEN 3140 norm. In deze NEN 3140 norm is vastgelegd dat uw elektrotechnische installaties periodiek gekeurd en geinspecteerd moet worden door een erkend inspecteur.

 

Is de NEN3140 wettelijk verplicht?

Strikt genomen is een NEN 3140 keuring niet verplicht. Maar elke werkgever moet voldoen aan de Arbowet. Dan is een periodieke NEN 3140 keuring een manier om te zorgen voor de vereiste elektrische veiligheid. Hoe vaak zo’n keuring moet gebeuren, wordt bepaald in een RI&E uit de NEN 3140.

Wie kan het beste uw elektrotechnische installaties inspecteren en keuren?

Onze Scios Scope 8 gediplomeerde inspecteurs verzorgen voor U een inspecties en periodieke keuring voor een veilige bedrijfsvoering. Dit geeft U inzicht in de veiligheid van de elektrotechnische installaties in uw gebouw. U ontvangt van ons een uitgebreide rapportage met indien nodig aanbevelingen voor verbetering van de installaties. De NEN 3140 keuring bestaat onder meer uit visuele inspecties, metingen en beproevingen. Daarnaast kunt u het NEN 3140 inspectierapport gebruiken om aan uw verzekeraar te laten zien dat u uw zaken goed op orde heeft.

Onze werkwijze:

De elektrische installaties controleren onze inspecteurs op de veilige werking van alle componenten. Dit door zowel visuele inspectie als beproevingen en metingen door middel van het gebruik van speciale apparatuur:

Visueel controleren van de installatie en bijhorende tekeningen op correctheid

meten van de isolatieweerstand van de elektrische installatie

meten van de aardverspreidingsweerstand

meten en testen van aardlekschakelaars

Controleren van de fasevolgorde, etc.

 

U ontvangt van ons een inspectierapport dat is opgebouwd uit 3 delen:

1: beschrijving van de elektrische installatie

2: overzicht van alle meetwaarden van alle delen van de elektrische installatie

3: overzicht van bevindingen en gebreken en aanbevelingen. Na de inspectie ontvang u van ons een uitgebreid rapport en het eventuele certificaat van goedkeuring.